Контакти

Хотел "Динчова къща"
с. Рожен, Община Сандански
тел. за резервации: 07437/ 23 32 ; 0879 543 737
e-mail: reservation@dinchovakushta.com
www.dinchovakushta.com


Вижте Динчовата къща на по-голяма карта